Educatie

Het muziekonderwijs is sinds het wegvallen van de muziekschool voor een deel verdwenen uit Dalen. Er zijn nieuwe initiatieven vanuit de basisschool en de vereniging om het muziekonderwijs een impuls te geven.  Verder is het al mogelijk om via Volharding lessen te gaan volgen op blaasinstrumenten zoals trompet, trombone, hoorn en bariton. Daarnaast kunnen we u verwijzen naar muziekdocenten die in de regio actief zijn voor bijvoorbeeld slagwerk, saxofoon, klarinet en fluit.

Het is een misvatting dat muziek op jonge leeftijd aangeleerd moet zijn. Het is zelfs goed om op latere leeftijd te starten met het bespelen van een instrument. Veel hersenwetenschappers benadrukken de laatste jaren de waarde van muziek voor onze totale ontwikkeling en het fit houden van ons brein.

 Voor wie hier in geïnteresseerd is staat hieronder een lezing met muziek door Prof. dr. Erik Scherder. Na een muzikale introductie van ongeveer 5 minuten start de lezing. 

Muziek heeft veel waarde voor ons zo blijkt ... (Uit Psyche en Brein, april 2019)